EXHIBITIONS

URBAN SURFING

MARINA CHERNIKOVA

 Press Release

 

Het is met veel genoegen dat NK Gallery de solotentoonstelling “Urban Surfing” van Marina Chernikova aankondigt. De tentoonstelling laat werk zien uit een breed spectrum van disciplines – video, digital prints, schilderijen.

 

Het hoge tempo van het leven in de stad en de ontwikkeling van nieuwe technologieën hebben een verandering in de ervaring van de werkelijkheid teweeggebracht. Ze dwingen ons tot extensieve navigatie door en een virtuele existentie in verschillende plaatsen tegelijkertijd. Het gevolg hiervan is een gefragmenteerde en non-lineaire perceptie van de het bestaan in de stad.

Onze fysieke, psychische en virtuele ruimtes kruisen en overlappen elkaar voortdurend en vormen zodoende energiestromen. Wanneer we de energie van het bestaan in een stad vergelijken met de energie in een oceaan zouden deze stromen kunnen worden beschouwd als dynamische golven waarop een ieder van ons zijn of haar eigen weg surft. En net als een surfer, die continu zijn evenwicht tracht te bewaren, heeft hij geen tijd om van het uitzicht te genieten, om het hele plaatje te zien, hij ziet alleen de altijd maar veranderende verspreide details. De eigenschappen van nieuwe media maken het mogelijk deze fenomenen in een fysieke dimensie te vertalen.

Documentair foto- en videomateriaal vormen het punt van vertrek voor deze werken. De kunstenaar heeft het vastgelegd in diverse steden - Amsterdam, Antwerpen, Berlijn, Kiev, Marseille, Moskou, Parijs, Rome, Sao Paulo, Tokio. Het zijn beelden van dingen die mensen in alle grote steden van de wereld elke dag zien - bekende beelden van historische gebouwen en stadsgezichten, publieke plaatsen, transportmiddelen, menigten, enz., gezien als het ware door de ogen van de zich immer voortspoedende stadsbewoner. Beelden die zijn vastgelegd op verschillende plaatsen en tijdstippen worden door middel van computermanipulatie vervlochten tot een nieuw beeld. In de loop van dit proces kunnen op een wijze die te vergelijken is met de manier waarop ons geheugen werkt, bepaalde realistische details zoek raken, wegspoelen of in een andere context belanden. Een beeld van het ene gebouw of straatbeeld kan vermengd raken met beelden van andere gebouwen of straatbeelden in een andere stad, maar ze blijven herkenbaar. Zo zijn bijvoorbeeld beelden van de straten van Moskou vermengd met beelden uit Tokio (Ministerie van BZ/Shibuya) en beelden uit Berlijn met opnamen uit Kiev (Dom/Kiev).


Marina Chernikova schakelt tussen nieuwe en traditionele media. Haar opleiding in deze disciplines biedt haar de mogelijkheid de specifieke eigenschappen en kenmerken van beide te onderzoeken: de lichtheid en de vluchtigheid van videobeelden en de statische, fysische kwaliteiten van de textuur en het oppervlak in schilderijen. Ze wil ook de verbindingslijnen tussen beide benadrukken. Zo zijn digitale beelden op hun beurt bron van een serie schilderijen geworden. Ze maakt in beide media gebruik van vergelijkbare compositieprincipes. Ze werkt met meerdere lagen zowel in video en digital prints als in haar schilderijen. Ze maakt in haar video’s gebruik van een veranderende beeldvorm en ze stelt haar schilderijen dikwijls samen uit meerdere doeken om weg te breken uit de traditionele rechthoekige vorm.

Deze serie is in feite een eigentijdse interpretatie van het traditionele stadslandschap. Ofschoon ze documentair materiaal gebruikt is het niet zozeer de bedoeling van de kunstenaar om de werkelijkheid na te vertellen, als wel om grip te krijgen op de essentie van de energie die de ervaring van de moderne stad met zich meebrengt, om werken te creëren waarin de innerlijke en uiterlijke landschappen van de stadsmens zijn verenigd.

Marina Chernikova woont en werkt in Amsterdam en Moskou. Ze is European Media Master of Arts in Image Synthesis and Computer Animation (behaald aan de HKU - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) en Master of Fine Arts vrij schilderen (behaald aan de Moscow State Fine Art Academy - Surikov Instituut).

Haar doorlopende project URBAN SURFING verenigt experimentele video’s en prints gebaseerd op haar onderzoek van de veranderingen in de perceptie van de stedelijke omgeving.

 

Werken uit het Urban Surfing project zijn tijdens talrijke prestigieuze exposities en festivals tentoongesteld, daaronder:

NordArt 2015, Buedelsdorf, Duitsland; The 14th Seoul International NewMedia Festival;Russian Atelier on the Amstel, еxhibition, Hermitage, Amsterdam;The voice and the chorus”, De Hallen, Haarlem;Ciudad Total / Total City”, Institute Valencià dʼArt Modern;Fondo Sandretti, Italy;Kandinsky Prize 2008, Louise Blouin Foundation, London;The One Minutes Train, Arsenale Novissimo, Biennale Venice 2009;FiLE, Electronic Language International Festival, SaoPaulo;ART PARIS, Orel Art Gallery, Paris;SHOW OFF, FIAC, Paris;Kandinsky Prize 2007, Palazzo Italia, Berlin;PHOTOQUAI Biennale, Museum duQuai Branly, Paris;ARCHIVES of RAMBLES, (solo) National Center for Contemporary Art, Moscow;

personal presentation at the festival Rencontres Internationales at the Jeu de Paume,

Paris and at the Haus der Kulturen der Welt, Berlin;

URBAN SURFING, (solo) MoscowMuseum of Modern Art;